เป็นโรงเรียนสอนภาษาระดับมืออาชีพที่ได้รับอนุญาตจากกรมการศึกษารัฐนิวยอร์ก และ ACCET (Accrediting Council for Continuing Education & Training) ที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ในเดือน ธันวาคม 2014  โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ในย่านธุรกิจ บริเวณ Downtown Manhattan ในย่านศูนย์กลางทางการเงิน คือย่าน Wall Street ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที จากสถานี Fulton Center Station

NYEA ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 1988 เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายของหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

Standard English Program เรียน 18 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมการออกเสียง, การสร้างคำศัพท์, บทสนทนา และการใช้ไวยกรณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์, เที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์, เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวนิวยอร์ก ที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของหลักสูตร


- เน้นการพูด, ไวยกรณ์, การฟัง, คำศัพท์, การนำเสนอและการอภิปราย

- การเขียนรายงานประจำสัปดาห์

- กิจกรรมนอกหลักสูตร

- การทดสอบเพื่อวัดระดับรายเดือน

- เริ่มเรียนทุกๆวันจันทร์ ตามระดับภาษาของนักเรียน

- ได้รับใบประกาศณียบัตรภายหลังจบหลักสูตร

- นักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อชั้นเรียน

- นักเรียนจะได้รับ Transcript ทุกเดือน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและพัฒนาความก้าวหน้าทางภาษา