ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ESL: English as a Second Language แก่ผู้ที่เดินทางมาทำงานที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ในปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 25,000 คน จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษทุกๆปี หากคุณต้องการเดินทางไปทำงาน หรือเรียนในมหานครนิวยอร์ก สถาบัน ALCC มีความยินดีที่จะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาภาษาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระดับภาษา ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่างซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบเดียวกับที่เจ้าของภาษาเรียน


Comments