สถาบัน CSI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากตลาดด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในทุกสายงานธุรกิจ CSI จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นเพื่อสร้างมืออาชีพในด้านคอมพิวเตอร์ การแพทย์ และ ด้านธุรกิจ
ในปี 2005 เมื่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มมากขึ้น CSI จึงเปิดตัวสถาบันสอนภาษา ESL ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษในราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีนักเรียนหลายร้อยคนจากประเทศต่างๆมากกว่า 40 ประเทศได้ร่วมหลักสูตรของสถาบันสอนภาษา ESL
        สถาบันสอนภาษาESL มีที่ตั้ง 3 สาขา ในรัฐอิลลินอยส์ ได้แก่ เมือง สโกกี(Skokie), ชิคาโก(Chicago) และ ลอมบาร์ด(Lombard) รวมทั้งอีกหนึ่งสาขาในเมือง ชาร์เลสทาว์น(Boston) รัฐแมสซาชูเสตต์


หลักสูตรและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English Programs)
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด จะเน้นไปที่การฝึกฝนในห้องเรียน และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อ คำศัพท์และการสนทนา การเขียนและไวยกรณ์ และการฝึกการอ่าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา $3,600 ต่อปี หรือ $1,290 ต่อเทอม
( 1 เทอม = 10 สัปดาห์, 3 เทอม ต่อปี)

หลักสูตรเชิงวิชาการ (Academic English Programs)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเน้นไปที่การฝึกอย่างเข้มข้นในการอ่านเชิงวิชาการ การเขียนบทวิจารณ์ และทักษะการพูดและฟังในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา $4,200 ต่อปี หรือ $1,490 ต่อเทอม
(1 เทอม = 10 สัปดาห์, 3 เทอมต่อปี)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English Programs)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนำเสนอทางเลือกให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาแบบมืออาชีพที่จำเป็นในโลกของธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอนุญาติให้นักเรียนต่างชาติทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา $4,700 ต่อปี หรือ $1,265 ต่อเทอม
( 1 เทอม = 10 สัปดาห์, 4 เทอมต่อปี)

หลักสูตรวิชาชีพ (Career Programs)
หลักสูตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูง รวมถึง ระบบเครือข่าย ระบบสาธารณสุขการแพทย์ หลักสูตรวิชาชีพจะสอนทักษะที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีความรู้ทีเข้มข้นพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา $13,950 per Program (32 weeks)


CSI Brochure2014