พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังคยองบก หรือ เคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในพระราขวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด

พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้าน ตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซอนมีตำหนักมากถึง 200 ตำหนัก จนกระทั่งกองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี ในปี ค.ศ. 1592 ตำหนักต่างๆได้ถูกเผาทำลายไปเป็นจำนวนมาก ภายหลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ โดยปัจจุบันมีตำหนักทั้งสิ้น 10 ตำหนัก

ในพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม ได้แก่ "พระที่นั่งคึนจองวอน" "ฮวางวอนจอง"ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้เมื่อออกจากรพะราชวังทางประตูจอนชุนมุน ก็จะพบกับถนนซัมจองดองกิล ซึ่งเป็นย่านขายชุดฮันบกที่เก่าแก่
นอกจากนี้ ภายในบริเวณพระราชวังฯ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แสดงถึงการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยราชวงศ์ดชซอน จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในพิธีศพ ศิลปะชิ้นสำคัญๆ และหุ่นจำลองต่างๆ
คำว่า "คยองบก" ในภาษาเกาหลีแปลว่า "พรที่ส่องสว่าง"


Comments